העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

עמיתת הוראה ופוסט-דוקטורנטית במחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

מתמחה בפרהיסטוריה של המדבר ובטכנולוגיה של הפליאולית התיכון.

https://www.researchgate.net/profile/Mae_Goder-Goldberger

עמיתת הוראה ופוסט-דוקטורנטית במחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

מתמחה בפרהיסטוריה של המדבר ובטכנולוגיה של הפליאולית התיכון.

https://www.researchgate.net/profile/Mae_Goder-Goldberger