העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

אברהם רונן ז"ל

אברהם רונן, 1964, במהלך סקר הר הכרמל (מארכיון הצילומים של משפחת רונן)

פרופ' אברהם רונן (1935–2018) היה מחוקרי הפרהיסטוריה הפעילים בישראל, מייסד המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. אברהם חפר וחקר אתרים רבים בכל הארץ ומכל התקופות, ביניהם מחצבת עברון, מערת טבון, מערת ספונים, ביצת רוחמה, מחצבת עברון, חפציבה, חתולה ויפתחאל.

אברהם רונן, 2011, במערת טבון (צילום ר. שימלמיץ)