מידע נוסף

נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם

נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם

בואו להתנדב בחפירות בנחל הבשור!

בואו להתנדב בחפירות בנחל הבשור!

History of Prehistory Workshop program

History of Prehistory Workshop program

Anthropological insights into Ground Stone technologies - first call

open call the Neolithic World Conference - 28-23 September 2023 Şanlıurfa

קול קורא לכנס העמותה 2022

רשימת חפירות קיץ 2022

חפירות האתר הניאוליתי בנחל עישרון

חפירות האתר הניאוליתי בנחל עישרון

Ancestral Stones workshop program

Ancestral Stones workshop program

חפירה במערת תנשמת

חפירות מחודשות בשער הגולן

חפירות מחודשות בשער הגולן

לוטן אדלטין

לוטן אדלטין

אלה אסף שפייר

אלה אסף שפייר

למה הגיעו הנטופים מהכרמל לכינרת לאסוף בזלת לפני 15 אלף שנה?

למה הגיעו הנטופים מהכרמל לכינרת לאסוף בזלת לפני 15 אלף שנה?

התנדבות בחפירה בנחל חדרה

התנדבות בחפירה בנחל חדרה

East Africa’s Oldest Modern Human Fossil Is Way Older Than Previously Thought

East Africa’s Oldest Modern Human Fossil Is Way Older Than Previously Thought

The Roots of Violence

The Roots of Violence

גונן שרון

גונן שרון

רן ברקאי

רן ברקאי

הזמנה ליום עיון - Ancestors - אבות קדומים, זיכרון וזמן, בחברות העבר

הזמנה ליום עיון - Ancestors - אבות קדומים, זיכרון וזמן, בחברות העבר

חפירות האתר הניאוליתי בנחל עישרון 2022

חפירות האתר הניאוליתי בנחל עישרון 2022

משלחת חפירות במקדש הכלקוליתי

משלחת חפירות במקדש הכלקוליתי

הזמנה לסמינר המכון לארכאולוגיה בנושא "ארכאולוגיה וקיימות"

הזמנה לסמינר המכון לארכאולוגיה בנושא "ארכאולוגיה וקיימות"

אוצרות המדינה

אוצרות המדינה

כנס העמותה הישראלית לפרהיסטוריה 2021

HUMAN-ELEPHANT INTERACTIONS:FROM PAST TO PRESENT

HUMAN-ELEPHANT INTERACTIONS:FROM PAST TO PRESENT