Additional information

נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם

נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם

מלחמה ושלום - ניאנדרטלים ואדם מודרני בארץ-ישראל

מלחמה ושלום - ניאנדרטלים ואדם מודרני בארץ-ישראל

היציאה מאפריקה וביטוייה בעמק הירדן העליון

היציאה מאפריקה וביטוייה בעמק הירדן העליון

צעד קטן לאדם, צעד ענק לאנושות: ראשית התרבות החומרית לפני כ-2.6 מיליון שנה

צעד קטן לאדם, צעד ענק לאנושות: ראשית התרבות החומרית לפני כ-2.6 מיליון שנה

The rise of the desert cult: Ramat Saharonim, Central Negev

The rise of the desert cult: Ramat Saharonim, Central Negev

Making stone cleavers: slicing into ancient minds

Making stone cleavers: slicing into ancient minds

ניאנדרטלים במערת עמוד

ניאנדרטלים במערת עמוד

בשור 37 חפירות 2020

בשור 37 חפירות 2020

מיכל בירקנפלד

מיכל בירקנפלד

מאי גודר-גולדברגר

מאי גודר-גולדברגר

עפר בר-יוסף ז"ל

עפר בר-יוסף ז"ל

אברהם רונן ז"ל

אברהם רונן ז"ל

ראובן ישורון

ראובן ישורון

XYZT: חומרי חקירה

XYZT: חומרי חקירה

"מהפכת הקשת הרחבה": תמורות במנהגי הציד של האדם הקדמון לפני המעבר לחקלאות

"מהפכת הקשת הרחבה": תמורות במנהגי הציד של האדם הקדמון לפני המעבר לחקלאות

"הם ידעו הכל": מה יעלה בחכה הקדמונית שעופר אילתר?

"הם ידעו הכל": מה יעלה בחכה הקדמונית שעופר אילתר?

האדם שיצא מאפריקה לפני 100,000 שנה עבר בדימונה

האדם שיצא מאפריקה לפני 100,000 שנה עבר בדימונה

עדויות בדימונה: כך היגר האדם המודרני מאפריקה

עדויות בדימונה: כך היגר האדם המודרני מאפריקה

בשלהי תקופת האבן ננטש כפר משגשג באזור ירושלים, ואף אחד לא יודע למה.

בשלהי תקופת האבן ננטש כפר משגשג באזור ירושלים, ואף אחד לא יודע למה.

"בוב הבנאי" של לפנה"ס? תרבות מסתורית התגלתה בגולן

"בוב הבנאי" של לפנה"ס? תרבות מסתורית התגלתה בגולן

מחקר מצא: מה אכלו לפני 15 אלף שנה בכרמל?

מחקר מצא: מה אכלו לפני 15 אלף שנה בכרמל?

אוסף האבנים של מייסד הקיבוץ הפך למוזיאון מהחשובים בעולם

אוסף האבנים של מייסד הקיבוץ הפך למוזיאון מהחשובים בעולם

אמנון אסף ז"ל

אמנון אסף ז"ל

הגולגלות הקדומות שנמצאו בארץ ודלקות האוזניים

הגולגלות הקדומות שנמצאו בארץ ודלקות האוזניים

מחקר: בני אדם יצאו מאפריקה בתקופת הקרח

מחקר: בני אדם יצאו מאפריקה בתקופת הקרח