העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

Renewed Excavation at Emireh Cave in Nahal Amud

Please see attached a call for volunteers for the summer season at Emireh cave.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2023/03/הזמנה.jpg