העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

אוצרות המדינה

תחום אוצרות המדינה של רשות העתיקות אחראי על אחסון תיעוד ובקרה של עתיקות ארץ-ישראל. האוספים מונים מאות אלפי ממצאים, למן התקופות הפרהיסטוריות ועד שלהי התקופה העותומאנית, עיקרם מאוחסנים ומקוטלגים במחסני אוצרות המדינה, כ- 50 אלף ממצאים מושאלים לתצוגות ארכיאולוגיות בארץ ובחו"ל .

באתר מוצגים ממצאים נבחרים מאוספי אוצרות המדינה שעיבודם המדעי הסתיים והם זמינים לעיון לציבור הרחב, לחוקרים ולאוצרים בארץ ובחו"ל. ככלל מדובר באתר דינאמי המתעדכן באופן שוטף, מספר הממצאים המוצגים בו גדל בהתמדה.

הממצאים מאורגנים בשיטה כרונולוגית (לפי תקופה) וטיפולוגית (לפי סוג ממצא), המאפשרת כניסה הדרגתית מודרכת דרך עמודי שער ראשיים עד לכרטיס החפץ; כניסה ישירה לכרטיס חפץ דרך תיבת חיפוש מתקדם.

כרטיס החפץ מציג את הנתונים הארכיאולוגיים של הממצא המבוקש: מוצא, טיפוס, תיארוך, ספרות מקצועית, ומאפשר לרכוש זכויות שימוש בתמונה מארכיון הצילומים של רשות העתיקות.

The National Treasures Department of the Israel Antiquities Authority is responsible for the housing, documentation and control of antiquities in Israel. The National Treasures' collections comprise hundreds of thousands of artifacts that range from prehistoric periods to the end of the Ottoman period. Most of the artifacts are housed and catalogued in the repositories of the Shelby White and Leon Levy Center for National Treasures, and approximately 50,000 artifacts are on loan at archaeological exhibitions in Israel and abroad.

This on-line site offers a selection of published artifacts from the collections of the National Treasures and is available for researchers, curators, students and the general public in Israel and abroad. This site is updated continuously, and new artifacts are added on a regular basis.

The artifacts on the site are arranged both chronologically (according to archaeological periods) and typologically (according to the type of artifact), allowing either a gradual guided entry through the main title pages to the artifact's information card, or directly to the artifact's information card using an advanced search box.

The artifact's information card presents detailed archaeological data about the selected artifact, including

provenance, type, dimensions, material, site where discovered, dating and bibliography. In addition, hi-resolution images of on-line artifacts may be purchased on-line from the photographic archives of the Israel Antiquities Authority.

http://www.antiquities.org.il/t/default_en.aspx

http://www.antiquities.org.il/t/