העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

בואו להתנדב בחפירות בנחל הבשור!

אנא ראו בצרופה הזמנה להתנדב בחפירות נחל הבשור (פליאולית עליון).
לפרטים ניתן לפנות לד"ר מאי גודר-גולדברגר maego@post.bgu.ac.il