אנא ראו בצרופה הזמנה להתנדב בחפירות נחל הבשור (פליאולית עליון).
לפרטים ניתן לפנות לד"ר מאי גודר-גולדברגר maego@post.bgu.ac.il
https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/10/חפירות-נחל-הבשור.jpg