העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

הזמנה לסמינר המכון לארכאולוגיה בנושא "ארכאולוגיה וקיימות"


אנו מתכבדים להזמינכם לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לשנת תשפ"ב, המוקדש לנושא "ארכיאולוגיה וקיימות". הסמינר ייערך אחת לשלושה שבועות במהלך השנה, בימי רביעי, בשעה 12:30 בחדר 302 במכון. ההרצאות יועברו גם בזום, ונשמח להזמין אתכם להצטרף להרצאות, כולל הרצאת הפתיחה שתינתן על ידי ד"ר אריק מלינסקי-בולר.

אנא ראו בהמשך הזמנה לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ובייחוד להרצאת הפתיחה, שתינתן ע"י ד"ר אריק מלינסקי-בולר.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Archaeology-Sustainability-HUJI-2021-2022_2.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Arc-Sus_Sem-A.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Malinsky-Buller.pdf