העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

שלום לכולם,

נחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית מתכבדים להזמינכם לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לשנת תשפ"ב, המוקדש לנושא "ארכיאולוגיה וקיימות". הסמינר ייערך אחת לשלושה שבועות במהלך השנה, בימי רביעי, בשעה 12:30 בחדר 302 במכון. ההרצאות יועברו גם באמצעות זום. בצרופות תמצאו פרטים נוספים על הסמינר, את רשימת ההרצאות לסמסטר הראשון, ואת ההזמנה להרצאת הפתיחה, שתתקיים בתאריך 20 לאוקטובר:

ד"ר אריאל מלינסקי-בולר, "אקלים - היד שמנענעת את העלילה? צורות חדשות לבחינת השפעת הסביבה על החברה האנושית".

דברי פתיחה וברכה: פרופ' יעל מישאל, ראש המרכז האוניברסיטאי לקיימות.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Archaeology-Sustainability-HUJI-2021-2022_2.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Arc-Sus_Sem-A.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Malinsky-Buller.pdf

שלום לכולם,

נחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית מתכבדים להזמינכם לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לשנת תשפ"ב, המוקדש לנושא "ארכיאולוגיה וקיימות". הסמינר ייערך אחת לשלושה שבועות במהלך השנה, בימי רביעי, בשעה 12:30 בחדר 302 במכון. ההרצאות יועברו גם באמצעות זום. בצרופות תמצאו פרטים נוספים על הסמינר, את רשימת ההרצאות לסמסטר הראשון, ואת ההזמנה להרצאת הפתיחה, שתתקיים בתאריך 20 לאוקטובר:

ד"ר אריאל מלינסקי-בולר, "אקלים - היד שמנענעת את העלילה? צורות חדשות לבחינת השפעת הסביבה על החברה האנושית".

דברי פתיחה וברכה: פרופ' יעל מישאל, ראש המרכז האוניברסיטאי לקיימות.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Archaeology-Sustainability-HUJI-2021-2022_2.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Arc-Sus_Sem-A.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Malinsky-Buller.pdf


אנו מתכבדים להזמינכם לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לשנת תשפ"ב, המוקדש לנושא "ארכיאולוגיה וקיימות". הסמינר ייערך אחת לשלושה שבועות במהלך השנה, בימי רביעי, בשעה 12:30 בחדר 302 במכון. ההרצאות יועברו גם בזום, ונשמח להזמין אתכם להצטרף להרצאות, כולל הרצאת הפתיחה שתינתן על ידי ד"ר אריק מלינסקי-בולר.

אנא ראו בהמשך הזמנה לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ובייחוד להרצאת הפתיחה, שתינתן ע"י ד"ר אריק מלינסקי-בולר.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Archaeology-Sustainability-HUJI-2021-2022_2.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Arc-Sus_Sem-A.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Malinsky-Buller.pdf