העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

הניאנדרטלים, האדם המודרני ואומנות המערות