הניאנדרטלים, האדם המודרני ואומנות המערות

03/12/2020
mikph

הרצאתה של פרופ' אנה בלפר-כהן, האוניברסיטה העברית, יום דרווין הבין־לאומי 2019.

שאל פרהיסטוריון


Top