הרצאתה של פרופ' אנה בלפר-כהן, האוניברסיטה העברית, יום דרווין הבין־לאומי 2019.