העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

הניאנדרטלים, האדם המודרני ואומנות המערות

הרצאתה של פרופ' אנה בלפר-כהן, האוניברסיטה העברית, יום דרווין הבין־לאומי 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=HK48vmu2AK0