העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

חפירות במערת תנשמת

מוזמנים להצטרף להשתתף בחפירות תנשמת, 2-21 ליולי 2023.
לפרטים - יוסי זיידנר yzaidner@mail.huji.ac.il