העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

40 שנים אחרי החפירות המיתולוגיות בנחל עישרון, חוזרים לשטח ומחפשים מתנדבים ומתנדבות.
בואו לחפור!
30.01.2022 - 11.02.2022
לפרטים נוספים והרשמה נא ליצור קשר עם ד"ר מיכל בירקנפלד -

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/01/volunteers-issaron.jpg

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/01/מתנדבים-עשרון.jpg

40 שנים אחרי החפירות המיתולוגיות בנחל עישרון, חוזרים לשטח ומחפשים מתנדבים ומתנדבות.
בואו לחפור!
30.01.2022 - 11.02.2022
לפרטים נוספים והרשמה נא ליצור קשר עם ד"ר מיכל בירקנפלד -

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/01/volunteers-issaron.jpg

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/01/מתנדבים-עשרון.jpg

40 שנים אחרי החפירות המיתולוגיות בנחל עישרון, חוזרים לחפור באתר ומחפשים מתנדבים ומתנדבות.
בואו לחפור!
30.01.2022-11.02.2022
לפרטים נוספים והרשמה נא ליצור קשר עם ד"ר מיכל בירקנפלד.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/01/volunteers-issaron.jpg
https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/01/מתנדבים-עשרון.jpg