למה הגיעו הנטופים מהכרמל לכינרת לאסוף בזלת לפני 15 אלף שנה?

05/03/2022
YaelPH

שאל פרהיסטוריון


Top