העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

למה הגיעו הנטופים מהכרמל לכינרת לאסוף בזלת לפני 15 אלף שנה?