שרידי דגים באורך של יותר משני מטרים, שנחשפו באתר הארכיאולוגי של גשר בנות יעקב, מצביעים על כך שהאדם הקדמון שלט באש לצורך בישול מכוון והבין את התועלת התזונתית הגבוהה בבישול דגים טרם אכילתם

ynet, 15.11.2022

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/sjbuawlij#autoplay