מאמר מאת ראובן ישורון, פורסם בכתה העת ,מכמנים, בהוצאת מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה.