העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

הצעת עבודה - חפירות רשות העתיקות

שלום לכולם.ן,

אנחנו משתפים את הודעת רשות העתיקות לכלל ציבור הסטודנטים והסטודנטיות לארכיאולוגיה בזמנים קשים אלו.

רשות העתיקות מציעה עבודה בשכר בחפירות ארכיאולוגיות שונות בכלל מרחבי הפעילות שלה בעת הזו, אנשי הקשר הרלוונטיים מצויינים בקובץ המצורף.