העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

סוג חדש של אדם קדמון, שלא היה מוכר למדע, התגלה ליד רמלה

החולייה החסרה בחקר התפתחות האדם? האדם הקדום "נשר רמלה" חי עד לפני כ-130 אלף שנה, ושרידים שלו התגלו בחפירות ליד רמלה. מדובר בסוג קדום של אדם שחולק תכונות עם הניאנדרטליים וגם עם ההומו ארקטוס. מבנה הגולגולת של האדם הקדום היה שונה מזה של האדם המודרני, אין לו סנטר והשיניים שלו גדולות מאוד

פורסם - YNET 24.06.2021

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/BkHsPTb2O?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp