העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

צעד קטן לאדם, צעד ענק לאנושות: ראשית התרבות החומרית לפני כ-2.6 מיליון שנה

הרצאה מאת פרופ' אראלה חוברס, מתאריך ה-16/06/2013

ההרצאה מתחילה בדקה 12:44

תקציר ההרצאה

תכונות פיסייות המאפיינות את משפחת האדם, הליכה דו-רגלית ומאפייני השיניים, מוכרים כבר מלפני כשישה מליוני שנה, אולם התכונה היחודית ביותר של האדם: השימוש הנורמטיבי והיומיומי בתרבות חומרית כאמצעי להתמודדות עם הסובב הפיסי, מוכר לנו מן הארכיב הארכיאולוגי "רק" לפני כ- 2.6 מליוני שנה, אז הופיעו לראשונה כלי אבן מסותתים במקבצים צפופים וברי-זיהוי ("אתרים ארכיאולוגיים"). הכלים הקדומים הללו, העשויים על חלוקי נחל, כבר משקפים שליטה של הסתתים בעקרונות מכניים של הסיתות והבנה של תכונות חומר הגלם.

• עד כמה עמוקים בזמן שורשי תרבותו החומרית של האדם? 

• מה היו לחצי הברירה הטבעית שדחפו להתחלת ייצור של כלי אבן ולהפיכתו לפעילות שגורה? 

• האם מדובר בהמצאה חד-פעמית או בהמצאות חוזרות לאורך פרק-זמן אבולוציוני ארוך? 

• מה ניתן ללמוד מן ההופעה של האתרים הקדומים על דפוסי ההתנהגות של האדם במרחב ועל תהליכי העברת מידע ולימוד בקבוצות האנושיות הקדומות? 

• מה אנחנו יכולים ללמוד מן הכלים הללו על היכולות הקוגניטיביות ועל המיומנויות הפיסיות של יוצרי הכלים הראשונים? 

• מה ההבדלים מהתנהגויות השימוש בכלים והכנתם הנצפות כיום אצל שימפנזים?

•  ומה המשמעות של ממצאים אלה להבנת ההתפתחות הקוגניטיבית והתרבותית של האדם?

ההרצאה תציג עדויות ממחקרים הנערכים במזרח אפריקה בשני העשורים האחרונים ותפרוס את הקונטקסט הרב-תחומי המורכב של המחקר הפרהיסטורי, המאפשר דיון בשאלות מופשטות אלה על בסיס הממצאים החומריים. 

מתוך סדרת הרצאות מדוע תשע"ג

סדרת הרצאות בין-תחומית לקהל הרחב בה טובי אנשי האקדמיה חולקים את מחקריהם החדשניים עם הקהל שוחר הדעת.