העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

קול קורא לכנס העמותה 2022

לחברי וחברות העמותה!

אנא ראו בצרופה את הקול הקורא לכנס העמותה, שיתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים ביום החמישי של חנוכה ה22.12.2022

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/07/קול-קורא-כנס-העמותה-דצמבר-2022.pdf