העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

קול קורא - פרסום מאמרים ב'מתקופת האבן' 2020

אנו מזמינים  אתכם להגיש מאמרים לפרסום בכרך הבא של כתב העת המדעי של העמותה, "מתקופת האבן".

נשמח לקבל לפרסום חומרים מקוריים הנוגעים לפרהיסטוריה של ארץ ישראל והלבנט, ובכלל זה מאמרים, כולל מחקרים, סקירות, דו"חות חפירה והערות/תגובות. בנוסף, אנו מעודדים את חברי העמותה להגיש הצעות לכתיבת ביקורות ספרים. כל מאמר בכתב העת עובר שיפוט על ידי שני שופטים לפחות ועל ידי צות העורכים. כתב העת מופיע פעם בשנה, בשפה האנגלית, וזמין כולו ב-JSTOR (לאחר שנה מפרסום המאמר).

אנו מבקשים מהכותבים לפעול לפי הנחיות הסגנון והתוכן המעודכנות המופיעות בסוף הכרך האחרון של כתב העת (מצ"ב). המאמרים צריכים להיות מוגשים לא יאוחר מהשלושים במאי, בשביל להיות מוכנים לכרך השנתי שיוצא בדצמבר.

להגשת חומרים או לשאלות הנוגעות לפרסום בכתב העת, נא התקשרו בדואר אלקטרוני עם ראובן ישורון (ryeshuru@research.haifa.ac.il או ryeshurun@gmail.com ). 

ראובן ישורון, יניר מילבסקי, עפר מרדר ויצחק גלעד

עורכי "מתקופת האבן"