העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

בשור 37 חפירות 2020

חפירות באתר מהתקופה הפליאוליתית התיכונה בשור 37 התקיימו לאורך שבועיים בין ה- 8 ל- 19 ביוני 2020 בראשותה של ד"ר מאי גודר-גולדברגר מאוניברסיטת בן גוריון (מספר רישיון רשות העתיקות ,G-40/2020, מספר היתר רשות הטבע והגנים A029-20). בחפירה השתתפו לוטן אדלטין, אוניברסיטת בן גוריון, ד"ר ליאורה קולסקה-הורוביץ, האוניברסיטה העברית,רון לביא וורוניק לוי.

האתר נתגלה בסקר שנערך לאורך נחל הבשור במהלך 2018 ונמצא כ-400 מטר צפון מזרחית לאתר פרעה II המשוייך לסוף התקופה הפליאוליתית התיכונה.

באתר נחשפו שני מוקדים, ומפלס חיים אחד לפחות, עושר של פריטי צור ועצמות בעלי חיים. פריטי הצור נמצאו מרוכזים באזורים מוגדרים סמוך לכל אחד משני המוקדים. על מפלס החיים נמצאו מספר לוחות אבן וחלוקים גדולים שהובאו מהנחל. בין פריטי הצור בולטת הנוכחות של חודי הלבלואה (אחד מופיע במרכז צילום 2).

שטח החפירה במבט צפונה. האתר נמצא כ- 200 מטר מזרחית לגדת נחל הבשור
Text Box: שרידי מוקד
ריבועים G16-17   ו- H16-17. נראים פריטי צור בין לוחות האבן ושרידי אחד המוקדים