העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

הזמנה לסמינר המכון לארכאולוגיה בנושא "ארכאולוגיה וקיימות"

שלום לכולם,

נחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית מתכבדים להזמינכם לסמינר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לשנת תשפ"ב, המוקדש לנושא "ארכיאולוגיה וקיימות". הסמינר ייערך אחת לשלושה שבועות במהלך השנה, בימי רביעי, בשעה 12:30 בחדר 302 במכון. ההרצאות יועברו גם באמצעות זום. בצרופות תמצאו פרטים נוספים על הסמינר, את רשימת ההרצאות לסמסטר הראשון, ואת ההזמנה להרצאת הפתיחה, שתתקיים בתאריך 20 לאוקטובר:

ד"ר אריאל מלינסקי-בולר, "אקלים - היד שמנענעת את העלילה? צורות חדשות לבחינת השפעת הסביבה על החברה האנושית".

דברי פתיחה וברכה: פרופ' יעל מישאל, ראש המרכז האוניברסיטאי לקיימות.

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Archaeology-Sustainability-HUJI-2021-2022_2.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Arc-Sus_Sem-A.pdf

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/10/Malinsky-Buller.pdf