העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

הניאנדרטלים, האדם המודרני ואומנות המערות