העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

לוטן אדלטין

מתמחה בניתוח טיפו-טכנולוגי של תעשיות כלי הצור מהתקופות הפליאוליתית העליונה והאפי-פליאוליתית, ותלמיד דוקטורט במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון.

קישור לעמוד החוקר בResearchgate -
https://www.researchgate.net/profile/Lotan-Edeltin