העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

מי שמאמין לא מפחד? הארכיאולוגיה של האמונה

סמינר מחלקתי תשפ"א, אוניברסיטת תל אביב

הסמינר המחלקתי של החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מתקיים אחת לשבועיים במהלך שנת הלימודים. בכל שנה נבחר נושא אחר בו יעסוק הסמינר, והוא נידון בהרצאות מאת חברות וחברי סגל החוג, מרצות ומרצים ממוסדות אחרים, ואף תלמידות ותלמידי מחקר של החוג. 
הסמינר הוא חלק מחובות הלימוד של התואר השני אך ההרצאות פתוחות לכלל הסטודנטיות והסטודנטים ואף לקהל הרחב. 

נושא הסמינר לשנת הלימודים תשפ״א: ארכאולוגיה של אמונה. מארגנים: פרופ׳ רן ברקאי וד״ר עידו קוך.