העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

נחל דימונה 24

נחל דימונה 24 הוא אתר חדש שהתגלה בנגב מהתקופה הפליאוליתית התיכונה, והוא האתר הראשון בן התקופה שנחפר בנגב שאינו אתר קטור ונמצא בתוך מחסה סלע.
בשתי עונות החפירה באתר נחשף אופק הארכיאולוגי שמור, הכולל בעיקר פריטי צור מסותתים וקליפות ביצי יען. בשל השימור המצוין יש למידע מהאתר אפשרות לסייע להבנתנו את השונות התרבותית ודרכי ההסתגלות לסביבה שאפיינו את האדם בתקופה זו בנגב. בנוסף, ההשתמרות הטובה של האתר תאפשר לתארך את השכבה הארכיאולוגית שהתגלתה בו ואף לתרום לשחזור הסביבה באזור בעת הפעילות האנושית. האתר נחפר ע"י מיה אורון, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.