העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

פנים אל פנים - המסכות העתיקות בעולם