העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

חפירה במערת תנשמת

אנא ראו הזמנה להשתתף בחיפרות במערת תנשמת בין ה-26 ליוני וה-4 באוגוסט 2022.לפרטים - 

ד"ר יוסי זיידנר yzaidner@mail.huji.ac.il ; טלפון 02-5882416

ספיר בן חיים apir.benhaim1@mail.huji.ac.ils 7474859-052, 5880027-02

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/05/הודעה-על-חפירה-בתנשמת.docx