מבוא לפרהיסטוריה של הנגב מאת סטיב רוזן ויעל עבאדי (אוניברסיטת בן גוריון)

שאל פרהיסטוריון


Top