העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

כנס העמותה 2023 - שינוי תאריך

לחברות וחברי העמותה שלום,

ימים איומים עוברים על כולנו, ואני תקווה שאתם.ן והקרובים לכם.ן בטוב עד כמה שניתן.

לאור המצב החליטו הוועדה המארגנת וועד העמותה לדחות את כנס העמותה הקרוב, שהיה מתוכנן להתקיים בדצמבר.

תאריך חדש ייקבע בהמשך, בהתאם להתקדמות המצב. התקווה היא לקיים את הכנס לקראת סוף חודש מרץ 2024. אסיפת החברים השנתית תתקיים אף היא באותו המועד. הודעות מסודרות כמובן ייצאו בהמשך.

בתקווה לימים טובים יותר, במהרה,

מיכל