העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

Ancestral Stones workshop program

אנא ראו בצרופה את תוכנית הסדנה שתתקיים באונ' תל אביב ב-12-15 לספטמבר.

לפרטים - פרופ' רן ברקאי barkaran@tauex.tau.ac.il

לקריאת תקצירים - https://en-humanities.tau.ac.il/Archaeology-institute/Ancestral_Stones

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/07/Ancestral-stones-program-final-jpg-scaled.jpg