אנא ראו בצרופה הזמנה וקול קורא למפגש הרביעי של ה- Association for Ground Stone Tools Research.
המפגש, בנושא ” Anthropological insights into Ground Stone technologies”, יתקיים בפריז, בין ה-26-28/4/23.
https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/10/AGSTR2023-1st-Circular.pdf