העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

Anthropological insights into Ground Stone technologies - first call

אנא ראו בצרופה הזמנה וקול קורא למפגש הרביעי של ה- Association for Ground Stone Tools Research.
המפגש, בנושא ” Anthropological insights into Ground Stone technologies”, יתקיים בפריז, בין ה-26-28/4/23.