העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

דניאלה בר-יוסף

דניאלה בר-יוסף חוקרת רכיכות וקישוטי גוף מאתרים ארכיאולוגיים מכל התקופות בדגש על התקופות הפרהסטוריות. גימלאית של מוזיאון הטבע ע״ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.