העמותה הישראלית לפריהיסטוריה -

HUMAN-ELEPHANT INTERACTIONS:FROM PAST TO PRESENT

ספר חדש שנערך על ידי George E. Konidaris, Ran Barkai, Vangelis Tourloukis And Katerina Harvati

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2021/08/human_elephant_lowRes.pdf