העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

History of Prehistory Workshop program

אנא ראו בצרופה הזמנה לסדנה בנושא:
 History of Prehistory in Palestine and Israel ואת תוכנית הסדנא, שתתקיים ב- 25-26/10/22 באוניברסיטה העברית בירושלים.