העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

open call the Neolithic World Conference - 28-23 September 2023 Şanlıurfa

אנא ראו בצרופה קול קורא להרשמה והגשת הצעות למושבים לקונגרס הניאוליתי העולמי שיתקיים בספטמבר 2023 בסאנליפורה, טורקיה.
הקישור לאתר בו יש להירשם הואhttps://worldneolithiccongress.org/  

https://www.prehistory.org.il/wp-content/uploads/2022/10/2023-WORLD-NEOLITHIC-CONGRESS-–-Web-Site.pdf