העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

טופס רישום לכנס העמותה הישראלית לפרהיסטוריה - 11/04/2024

אנא מלאו את הטופס המקוון במידה ולא שילמתם דמי חבר לעמותה בשנת 2024

מהו תפקידכם?
אני מאשר/ת קבלת דיוור
האם שילמת דמי חבר לעמותה בשנת 2024? טופס זה הוא רק לאלו שאינם שילמו דמי חבר

על מה אנחנו משלמים?

דמי החבר

הרישום לעמותה הוא שנתי ויש לחדשו בסוף כל שנה קלנדרית.
דמי החבר כוללים את החברות השנתית בעמותה ואת הגיליון האחרון של כתב העת "מתקופת האבן".
חברי העמותה רשאים להגיש מועמדותם להציג בכנס השנתי ולהשתתף בפעילויות העמותה השונות.

אספת החברים

כל חברי העמותה מוזמנים להשתתף באספת החברים השנתית, בה מוצגת הפעילות השנתית של העמותה, מצבה הפיננסי, ותקציב העמותה.
חברי העמותה מצביעים לוועד העמותה ולתפקידים השונים בה (יו"ר, גזבר/ית וכן הלאה). חברי העמותה רשאים גם להעמיד עצמם כמועמדים לוועד ולתפקידים השונים בעמותה.

הכנס השנתי

חברי העמותה רשאים להגיש את מחקריהם להצגה בכנס העמותה השנתי (כהרצאה בעל פה או כפוסטר).
סדר היום של הכנס וסדר ההרצאות ייקבע על ידי הוועדה המארגנת, באישורו של וועד העמותה. הוועדה המארגנת היא גם זו האחראית לתהליך בחינת ובחירת ההרצאות לכנס.

היו בקשר! תמיד מעודכנים

העמותה מנהלת רשת קשר ענפה, דרכה מקבלים החברים עדכונים שוטפים על פעילות העמותה, הזדמנויות מחקריות, חפירות חדשות ועוד. זה המקום לעדכן ולהתעדכן!