העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

מודעת אבל לזכרה של תמר שיק

העמותה הישראלית לפרהיסטוריה מרכינה ראש עם לכתה של חברתנו תמר שיק.

כתלמידה ועוזרת מחקר של פרופ׳ שטקליס, תמר היתה שותפה פעילה בחקר המכלולים הליתיים של עובדייה ומערת כבארה והיתה לה תרומה חשובה לחקר הפרהסטוריה של ארץ ישראל. היא התפרסמה במיוחד במחקר פורץ הדרך שלה על הטקסטיל בתקופה הניאוליתית בעקבות התגליות במערת נחל חמר ולאחר מכן במערת הלוחם והקימה את תחום שימור הממצאים האורגניים ברשות העתיקות.

יהי זכרה ברוך.