העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

אודות העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

העמותה הישראלית לפרהיסטוריה משמשת במה להצגת המחקר הפרהיסטורי בישראל, לחיזוק הקשר בין אנשי מקצוע לחובבים חברי העמותה.

העמותה נוסדה ב- 1989 וממשיכה את דרכה של הקרן לחקירות פרהיסטוריות בישראל, שנוסדה ב- 1960 על ידי פרופסור שטקליס. מטרות העמותה הן: הדרכה, הסברה והפצת מידע בתחום הפרהיסטוריה בישראל וחיזוק הקשר בין אנשי מקצוע לחובבים החברים בעמותה. שיתופי פעולה נבנים עם מוסדות מחקר בארץ ובחו"ל במטרה לעודד פעילויות שיאפשרו את יישום המטרות. העמותה הישראלית לפרהיסטוריה עורכת כנס שנתי בו מוצגת העשייה בתחום בישראל על ידי חוקרים ישראלים ומפרסמת את כתב העת "מתקופת האבן". אנו קוראים לציבור להצטרף כחברים וחברות בעמותה, להנות מהכנס וכתב העת, להחשף למחקר הפרהיסטורי שנעשה בארץ ואף לקחת חלק מעת לעת כמתנדבים בחפירות פרהיסטוריות.

העמותה הישראלית לפרהיסטוריה רשומה ברשם העמותות מאז 1989, היא מגישה דוחות כספיים שנתיים ובעלת אישור ניהול תקין לשנת 2024

העמותה הישראלית לפרהיסטוריה אימצה לעצמה את התקנון המצוי כפי שמומלץ על ידי רשם העמותות במשרד הפנים. בנוסף לתקנון זה אימצה העמותה פה אחד (בהצבעה באסיפה הכללית השנתית 26.12.91) שני סעיפים אלה:
1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.
2. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי גוף ציבורי אחר. כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס ההכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
באסיפה הכללית שנערכה בתאריך 5.12.2002 שונה סעיף 18 בתקנון העמותה (זכות הייצוג) לנוסח הבא:
"הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו".

יו"ר הועד
מיכל בירקנפלד

גזברית
מאי גודר-גולדברגר

חברי ועדת ביקורת

ד"ר יעקב ורדי ורון לביא

חברי ועד
אדריאן נייגל גורינג מוריס, גונן שרון, דניאלה בר יוסף, יובל גורן, יוסף זיידנר, מעין שמר, נטליה סולודנקו-ורנובסקי, עפר מרדר, קטיה רינה ז'וטובסקי, ראובן ישורון, מיה אורון, רון שימלמיץ, דימיטרי יגורוב.

מייסדי העמותה ב- 1989
אברהם גופר, אדם דרוקס, אנה בלפר-כהן, אמנון אסף, יצחק גלעד, אדריאן נייג'ל גורינג מוריס, משה דייויס, נעמה גורן ענבר, עפר בר יוסף, פליקס בוריאן, אריך פרידמן.