gonen

07/01/2014
gonen
07/01/2014
מערת מנות Manot Cave

חפירת מערת מנות Manot Cave Excavation עונת 2014 -  6 – 31 יולי 2014 For english see below, or go to Manot Cave on Facebook לפרטים מאמרים ותמונות גשו למערת מנות בפייסבוק מערת מנות היא מערת נטיפים פעילה ובה שרידי התיישבות פרהיסטוריים. המערה היא אחד האתרים החשובים ביותר כיום בחקר הפרהיסטוריה של ישראל והאיזור, ושל מוצא […]

שאל פרהיסטוריון


Top