yaron

01/07/2012
yaron
01/07/2012
נחל מערות - אתר מורשת עולמית!

     מאמר מאמרמנחל מערות - בשביל הארץ מאמר של ראובן ישורון ומינה וינשטין עברון על נחל מערות (פורסם לראשונה ב"בשביל הארץ", מגזין רשות הטבע והגנים, דצמבר 2012). הודעה על ההכרזה - אוניברסיטת חיפה: רצינו להודות לכל העמיתים, מכל המוסדות, על הפרגון, העזרה והתמיכה ונשמח אם תעביר את תודנו לחברי העמותה כולם. נחל המערות יהווה בודאי יריית […]

31/01/2011
NMO נחל מחניים

Nahal Mahanayeem Outlet (NMO) NMO is a Mousterian site located at the outlet of the Mahanayeem stream to the Jordan River, some 10 km north of the Sea of Galilee. The Jordan River at this vicinity cuts through sediments ranging in age from the Pliocene to the Holocene. The three km strip along the banks […]

23/11/2010
גשר בנות יעקב

 גונן שרון פורסם לראשונה באגמית בשנת 2000 נהר הירדן זורם במוצאו הדרומי מעמק החולה דרך שכבות גיאולוגיות מגיל הפליוקן והפלייסטוקן ועד ההולוקן. קטע הירדן שבין גשר הפקק ועד למצד עטרת חושף יחידות גיאולוגיות ייחודיות המאפשרות שחזור גיאולוגי של עמק החולה והאגמים הקדומים ששכנו בתוכו במיליוני השנים האחרונות. השכבות הגיאולוגיות נחשפות כאן בזכות התרוממותה הטקטונית של […]

שאל פרהיסטוריון


Top