העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

The Israel Prehistoric Society

The Israel Prehistoric Society serves as a platform to showcase the prehistoric research in Israel and strengthen the tie between professionals, amateurs, and the general public.

The Israel Prehistoric Society holds an annual conference during which researchers present their work on the prehistory of Israel. The society publishes an annual volume of Mitkufat Haeven, the journal of the Israel Prehistoric Society.

כל מה שחדש בפרהיסטוריה

CARE Foundation

קרן CARE Irene Levi Sala מוקדשת לקידום המחקר וההבנה של הפרהיסטוריה בישראל בתקופות הפליאוליתיות והתקופה הניאוליתית. הקרן מציעה מימון מחקרים ממוקדים בתחומי הדעת השונים הרלוונטים למחקר הפרהיסטורי הכולל בין היתר מימון לחפירות ראשוניות, מחקר שרידים פלאונתרופולוגים, מחקרים בתחומי הגיאו-ארכיאולוגיה, ארכיאוזואולוגיה, פלינולוגיה, שימושי שימוש ומיקרומופרולוגיה.

}

16

מחקרים שמומנו השנה

55,000$

סה"כ תמיכה במחקר